HDA là gì? Ý nghĩa của từ hda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

HDA là gì? Ý nghĩa của từ hda

HDA là gì ?

HDA là “High Definition Audio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HDA

HDA có nghĩa “High Definition Audio”, dịch sang tiếng Việt là “Âm thanh độ nét cao”.

HDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HDA là “High Definition Audio”.

Một số kiểu HDA viết tắt khác:
+ Hispanic Dental Association: Hiệp hội nha khoa Tây Ban Nha.
+ Hexamethylene Diamine: Hexametylen Diamine.
+ Help Desk Analyst: Bộ phận phân tích trợ giúp.
+ Head Disk Assembly: Đầu đĩa hội.
+ Holistic Dental Association: Hiệp hội nha khoa toàn diện.
+ Hybrid Digital Analog: Lai kỹ thuật số tương tự.
+ High Density Area: Khu vực mật độ cao.
+ Horizontal Distribution Area: Khu vực phân phối ngang.
+ Hometown Democracy Amendment: Sửa đổi dân chủ quê hương.
+ Humanitarian Daily Rations: Khẩu phần hàng ngày nhân đạo.
+ Hard Disk Assembly: Lắp ráp đĩa cứng.
+ Hawaii Dental Association: Hiệp hội nha khoa Hawaii.
+ High Density Alloy: Hợp kim mật độ cao.
+ Hawaii Department of Agriculture: Bộ Nông nghiệp Hawaii.
+ Hard Decision Aided: Quyết định khó khăn.
+ Hardwood Distributor's Association: Hiệp hội phân phối gỗ cứng.
+ Hot Dipped Aluminized paint: Sơn nhúng nóng Aluminized.
+ Hemispherical Dielectric Antenna: Anten bán cầu.
+ Historian Data Access: Truy cập dữ liệu lịch sử.
+ Hierarchical Decoding Algorithm: Thuật toán giải mã phân cấp.
+ High Definition Amplifier: Ampli độ nét cao.
...

Post Top Ad