MME là gì? Ý nghĩa của từ mme - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

MME là gì? Ý nghĩa của từ mme

MME là gì ?

MME là “Madame” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MME

MME có nghĩa “Madame”, dịch sang tiếng Việt là “bà, phu nhân, cô” (dùng chỉ người phụ nữ lớn tuổi đã có chồng hoặc góa chồng).

MME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MME là “Madame”.

Một số kiểu MME viết tắt khác:
+ Mid-Market Enterprises: Doanh nghiệp trung cấp.
+ Morphine Milligram Equivalent: Đẳng lượng Milligram Morphin.
+ Mazda Motor Europe: Ô tô Mazda Châu Âu.
+ Maintenance Management Exposition: Triển lãm quản lý bảo trì.
+ Managed Metadata Environment: Môi trường siêu dữ liệu được quản lý.
+ Mass Mortality Event: Sự kiện tử vong hàng loạt.
+ Master of Management in Education: Thạc sĩ quản lý giáo dục.
+ Military Message Experiment: Thí nghiệm tin nhắn quân sự.
+ Master Mode Entry: Chế độ chủ.
+ Masters Mechanical Engineering: Thạc sĩ cơ khí.
+ Major Movable Equipment: Thiết bị di chuyển chính.
+ Multi Media Extension: Đa phương tiện mở rộng.
+ Maximum Mean Energy: Năng lượng trung bình tối đa.
+ Multiple Model Estimation: Dự toán nhiều mô hình.
+ Mission Mounted Equipment: Nhiệm vụ gắn thiết bị.
+ Missile Maintenance Equipment: Thiết bị bảo trì tên lửa.
+ Man Month Equivalents: Man tháng tương đương.
+ Maximum Maintenance Effort: Nỗ lực bảo trì tối đa.
+ Masters Music Education: Giáo dục âm nhạc thạc sĩ.
+ Magic Mountain East: Núi ma thuật phía đông.
...

Post Top Ad