MNES là gì? Ý nghĩa của từ mnes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

MNES là gì? Ý nghĩa của từ mnes

MNES là gì ?

MNES là “Multinational Enterprises” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MNES

MNES có nghĩa “Multinational Enterprises”, dịch sang tiếng Việt là “Các doanh nghiệp đa quốc gia” (MNEs).

MNES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MNES là “Multinational Enterprises”.

Một số kiểu MNES viết tắt khác:
+ Ministry of Non-Conventional Energy Sources: Bộ năng lượng phi quy ước.
+ Matter of National Environmental Significance: Vấn đề quan trọng về môi trường quốc gia (Úc).
+ Mitsubishi Nuclear Energy Systems: Hệ thống năng lượng hạt nhân Mitsubishi (Nhật Bản).
...

Post Top Ad