PDI là gì? Ý nghĩa của từ pdi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

PDI là gì? Ý nghĩa của từ pdi

PDI là gì ?

PDI là “Pre Delivery Inspection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PDI

PDI có nghĩa “Pre Delivery Inspection”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra trước khi giao hàng”.

PDI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDI là “Pre Delivery Inspection”.

Một số kiểu PDI viết tắt khác:
+ Professional Development Institute: Viện phát triển chuyên nghiệp.
+ Pacific Data Images: Hình ảnh dữ liệu Thái Bình Dương.
+ Professional Development Initiative: Sáng kiến ​​phát triển chuyên nghiệp.
+ Plumbing and Drainage Institute: Viện thoát nước.
+ Personal Disposable Income: Thu nhập khả dụng cá nhân.
+ Post Delivery Inspection: Kiểm tra giao hàng.
+ Preservation Description Information: Bảo quản thông tin mô tả.
+ Portable Data for Imaging: Dữ liệu di động để chụp ảnh.
+ Pedestrian Danger Index: Chỉ số nguy hiểm cho người đi bộ.
+ Performance Demonstration Initiative: Sáng kiến ​​trình diễn.
+ Past Due Interest: Tiền lãi quá hạn.
+ Project Development Institute: Viện phát triển dự án.
+ Partnership Drugs Initiative: Sáng kiến ​​hợp tác thuốc.
+ Physical Damage Insurance: Bảo hiểm thiệt hại vật chất.
+ Precision Drilling International: Khoan chính xác quốc tế.
+ Pre-Dispositional Investigation: Điều tra trước khi xử lý.
+ Pilot's Direction Indicator: Chỉ báo hướng của phi công.
+ Point Dipole Interaction: Tương tác điểm lưỡng cực.
+ Potential Daily Intake: Lượng hàng ngày tiềm năng.
+ Potentially Disqualifying Information: Thông tin có khả năng bị loại.
+ Please Do Investigate: Vui lòng điều tra.
+ Post Detection Integration: Tích hợp bài phát hiện.
+ Pre Designated Items: Được chỉ định trước.
+ Permanent Disability Insurance: Bảo hiểm khuyết tật vĩnh viễn.
+ Professional Development - IP Committee: Phát triển chuyên môn - Ủy ban IP.
+ Path Defect Indicator: Chỉ báo lỗi đường dẫn.
+ Prospect Data Integration: Triển vọng tích hợp dữ liệu.
+ POM Development Instructions: Hướng dẫn phát triển POM.
+ Predeployment Inspection: Kiểm tra dự báo.
+ Predisciplinary Interview: Phỏng vấn tiền ngành.
+ Precision Driving Instructor: Giảng viên lái xe chính xác.
+ Product Deficiency Investigation: Điều tra thiếu hụt sản phẩm.
+ Per Delivery Inspection: Mỗi lần kiểm tra giao hàng.
...

Post Top Ad