QPS là gì? Ý nghĩa của từ qps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

QPS là gì? Ý nghĩa của từ qps

QPS là gì ?

QPS là “Queries Per Second” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ QPS

QPS có nghĩa “Queries Per Second”, dịch sang tiếng Việt là “Truy vấn mỗi giây”.

QPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QPS là “Queries Per Second”.

Một số kiểu QPS viết tắt khác:
+ Queuing Priority Scheme: Đề án ưu tiên xếp hàng.
+ Quench Protection System: Hệ thống bảo vệ làm nguội.
+ Quantitative Perfusion Spect: Quang phổ truyền dịch định lượng.
+ Quality Public School: Trường công chất lượng.
+ Quantum Performance Solutions: Giải pháp hiệu suất lượng tử.
+ Quantum Positioning System: Hệ thống định vị lượng tử.
+ Qualimetrics Power Supply: Cung cấp năng lượng.
+ Quality Process Sheet: Bảng quy trình chất lượng.
...

Post Top Ad