ABCD là gì? Ý nghĩa của từ abcd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

ABCD là gì? Ý nghĩa của từ abcd

ABCD là gì ?

ABCD là “Asset-Based Community Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ABCD

ABCD có nghĩa “Asset-Based Community Development”, dịch sang tiếng Việt là “Phát triển cộng đồng dựa trên tài sản”.

ABCD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABCD là “Asset-Based Community Development”.

Một số kiểu ABCD viết tắt khác:
+ American-Born Confused Desi - dùng để chỉ người Mỹ gốc Nam Á.
+ Anybody Can Dance: Ai cũng có thể nhảy.
+ Above and Beyond the Call of Duty: Trên và ngoài tiếng gọi của nhiệm vụ.
+ Americans for Better Care of the Dying: Người Mỹ chăm sóc tốt hơn cho sự hấp hối.
+ Association of British Choral Directors: Hiệp hội Giám đốc hợp xướng Anh.
+ Association for Bridge Construction and Design: Hiệp hội thiết kế và xây dựng cầu.
+ Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes: Kiểm soát huyết áp phù hợp trong bệnh tiểu đường.
+ Association of British Clinical Diabetologists: Hiệp hội các bác sĩ tiểu đường lâm sàng Anh.
+ Association of Biomedical Communications Directors: Hiệp hội giám đốc truyền thông y sinh.
+ Actuarial Board for Counseling and Discipline: Ban chấp hành tư vấn và kỷ luật.
+ Array-Bounds Checks on Demand: Kiểm tra mảng theo yêu cầu.
+ Advanced Base Construction Depot: Kho xây dựng cơ sở tiên tiến.
+ Advanced Beam Concept Development: Phát triển ý tưởng chùm tia tiên tiến.
+ American Board of Cosmetic Dentistry: Hội đồng nha khoa thẩm mỹ Mỹ.
+ Accelerated Business Collection and Delivery: Tăng tốc thu thập và giao hàng.
+ Academy of Biblical Character Development: Học viện phát triển nhân vật Kinh Thánh.
+ Actively Building Capacity for Diversity: Tích cực xây dựng năng lực cho sự đa dạng.
+ Agent Based Computational Demography: Nhân khẩu học tính toán dựa trên đại lý.
+ Awaiting Bad Conduct Discharge: Đang chờ Xả hành xấu.
...

Post Top Ad