KIT là gì? Ý nghĩa của từ kit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

KIT là gì? Ý nghĩa của từ kit

KIT là gì ?

KIT là “Keep It Together” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ KIT

KIT có nghĩa “Keep It Together”, dịch sang tiếng Việt là “Giữ nó bên nhau”. Ngoài ra riêng từ kit, nó cũng là một từ có nghĩa, dịch là “Bộ dụng cụ”.

KIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KIT là “Keep It Together”.

Một số kiểu KIT viết tắt khác:
+ Keep In Touch: Giữ liên lạc.
+ Kick It: Đá nó.
+ Keep It True: Giữ cho nó đúng.
+ Killed In Training: Bị giết trong đào tạo.
+ Knowledge in Technology: Kiến thức về công nghệ.
+ Knight Industries Technology: Hiệp hội công nghệ công nghiệp.
+ Kernel for Intelligent Terminals: Hạt nhân cho thiết bị đầu cuối thông minh.
+ Knowledge-based Information Tutorial: Hướng dẫn thông tin dựa trên kiến ​​thức.
...

Post Top Ad