SWE là gì? Ý nghĩa của từ swe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

SWE là gì? Ý nghĩa của từ swe

SWE là gì ?

SWE là “Sweden” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SWE

SWE có nghĩa “Sweden”, dịch sang tiếng Việt là “Thụy Điển” (quốc gia, đất nước).

SWE là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SWE là “Sweden”.

Một số kiểu SWE viết tắt khác:
+ Society of Women Engineers: Hiệp hội kỹ sư phụ nữ.
+ Software Engineer: Kỹ sư phần mềm.
+ Simulated Work Environment: Môi trường làm việc mô phỏng.
+ South West Europe: Tây Nam Âu.
+ Spherical-Wave Expansion: Mở rộng sóng hình cầu.
+ Supervised Work Experience: Kinh nghiệm làm việc được giám sát.
+ Solar Wind Experiment: Thí nghiệm gió mặt trời.
+ Seacoast Wind Ensemble: Quần thể gió biển.
+ Standard World English: Tiếng Anh thế giới chuẩn.
+ Sea World Enterprises: Doanh nghiệp biển thế giới.
+ Socket Weld End: Kết thúc ổ cắm.
+ Summer Wind Ensemble: Bộ quần áo gió mùa hè.
+ Supplied With Equipment: Cung cấp thiết bị.
...

Post Top Ad