PLE là gì? Ý nghĩa của từ ple - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

PLE là gì? Ý nghĩa của từ ple

PLE là gì ?

PLE là “Palestine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PLE

PLE có nghĩa “Palestine”, dịch sang tiếng Việt là “Pa-le-xtin” (quốc gia) - Nhà nước Palestine.

PLE là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PLE là “Palestine”.

Một số kiểu PLE viết tắt khác:
+ Ple (hoặc plè plè) - âm thanh phát ra khi le lưỡi trêu chọc người khác (hành động le lưỡi).
+ Programmable Legal Entities: Các thực thể pháp lý có thể lập trình.
+ Personal Learning Environment: Môi trường học tập cá nhân.
+ Pleasurable: Rất vui.
+ Product Line Engineering: Kỹ thuật dòng sản phẩm.
+ Protein-Losing Enteropathy: Bệnh lý mất protein.
+ Photoluminescence Excitation: Kích thích phát quang.
+ Personal Learning Edition: Phiên bản học tập cá nhân.
+ Polymorphic Light Eruption: Phun trào ánh sáng đa hình.
+ Programmable Logic Element: Phần tử logic lập trình được.
+ Pressurised Liquid Extraction: Chiết xuất chất lỏng có áp suất.
+ Principal Level Exercise: Bài tập cấp hiệu trưởng.
+ Product Line Executive: Dòng sản phẩm điều hành.
+ Programming Language Exploration: Khám phá ngôn ngữ lập trình.
+ Page Life Expectancy: Tuổi thọ trang.
+ Prudent Limit of Endurance: Giới hạn thận trọng của sức chịu đựng.
+ Probable Limits of Error: Giới hạn có thể có của lỗi.
+ Professional Learning Exchange: Trao đổi học tập chuyên nghiệp.
+ Panel of Legal Experts: Hội đồng chuyên gia pháp lý.
+ Pioneer Living Experience: Kinh nghiệm sống tiên phong.
+ Planned Limit Endurance: Độ bền giới hạn theo kế hoạch.
+ Preliminary Logistic Evaluation: Đánh giá sơ bộ logistic.
+ Participatory Learning Exercise: Bài tập học có sự tham gia.
+ Programmable Legal Entity: Thực thể pháp lý lập trình.
...

Post Top Ad