PACU là gì? Ý nghĩa của từ pacu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

PACU là gì? Ý nghĩa của từ pacu

PACU là gì ?

PACU là “Post Anesthesia Care Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PACU

PACU có nghĩa “Post Anesthesia Care Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chăm sóc sau gây mê” (Phòng hồi sức).

PACU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PACU là “Post Anesthesia Care Unit”.

Một số kiểu PACU viết tắt khác:
+ Post Acute Care Unit: Đơn vị chăm sóc cấp tính.
+ Precision Air Conditioning Unit: Đơn vị điều hòa không khí chính xác.
+ Pediatric Acute Care Unit: Đơn vị chăm sóc cấp tính nhi.
+ Power and Control Unit: Bộ nguồn và điều khiển.
+ Pressure Actuation Control Unit: Đơn vị kiểm soát áp suất.
+ Primary Avionics Control Unit: Đơn vị điều khiển hệ thống điện tử chính.
+ Pediatric Ambulatory Care Unit: Đơn vị chăm sóc trẻ em cấp cứu.
+ Price-Affected Commodity Use: Sử dụng hàng hóa bị ảnh hưởng.
+ Provincial Accounting Control Unit: Đơn vị kiểm soát kế toán tỉnh.
+ Perioperative Anaesthetic Care Unit: đơn vị chăm sóc gây mê phẫu thuật.
...

Post Top Ad