AVN là gì? Ý nghĩa của từ avn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

AVN là gì? Ý nghĩa của từ avn

AVN là gì ?

AVN là “Avenue” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ AVN

AVN có nghĩa “Avenue”, dịch sang tiếng Việt là “Đại lộ”.

AVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AVN là “Avenue”.

Một số kiểu AVN viết tắt khác:
+ Audio Video Navigation: Điều hướng video âm thanh.
+ Adult Video News: Tin tức video người lớn.
+ Aviation: Hàng không.
+ Advisement Verification Number: Số xác minh tư vấn.
+ Audio Visual Navigation: Điều hướng âm thanh hình ảnh.
+ Avascular Necrosis: Hoại tử vô mạch.
+ Atrioventricular Node: Nút nhĩ thất.
+ Automated Voice Network: Mạng thoại tự động.
+ Access Verification Management: Quản lý xác minh truy cập.
+ Accuracy Vanishing Now: Độ chính xác biến mất ngay bây giờ.
...

Post Top Ad