DVE là gì? Ý nghĩa của từ dve - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

DVE là gì? Ý nghĩa của từ dve

DVE là gì ?

DVE là “Digital Video Effects” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DVE

DVE có nghĩa “Digital Video Effects”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng video kỹ thuật số”.

DVE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVE là “Digital Video Effects”.

Một số kiểu DVE viết tắt khác:
+ Distributed Virtual Environment: Môi trường ảo phân tán.
+ Driver's Vision Enhancer: Tăng cường tầm nhìn của tài xế.
+ Diagnostic Vocational Evaluation: Đánh giá chẩn đoán nghề.
+ Driver, Vehicle, Environment: Tài xế, phương tiện, môi trường.
+ Digital Video Editor: Trình chỉnh sửa video kỹ thuật số.
+ Data Validation Engine: Công cụ xác thực dữ liệu.
+ Director of Vocational Education: Giám đốc giáo dục nghề nghiệp.
+ Default Visual Environment: Môi trường trực quan mặc định.
...

Post Top Ad