JFDI là gì? Ý nghĩa của từ jfdi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

JFDI là gì? Ý nghĩa của từ jfdi

JFDI là gì ?

JFDI là “Just Flipping Do It” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ JFDI

JFDI có nghĩa “Just Flipping Do It”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ cần lật nó”.

JFDI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JFDI là “Just Flipping Do It”.

Một số kiểu JFDI viết tắt khác:
+ Just Focus and Do It: Chỉ cần tập trung và làm điều đó.
+ Just F***ing Do It: Chỉ việc làm nó thôi.
...

Post Top Ad