NFO là gì? Ý nghĩa của từ nfo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

NFO là gì? Ý nghĩa của từ nfo

NFO là gì ?

NFO là “New Fund Offer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NFO

NFO có nghĩa “New Fund Offer”, dịch sang tiếng Việt là “Ưu đãi quỹ mới”.

NFO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NFO là “New Fund Offer”.

Một số kiểu NFO viết tắt khác:
+ Next Flight Out: Chuyến bay tiếp theo.
+ National Farmers Organization: Tổ chức nông dân quốc gia.
+ Naval Flight Officer: Sĩ quan bay hải quân.
+ Info File: tệp tin thông tin.
+ Non Federal Organization: Tổ chức phi liên bang.
+ News Feed Optimization: Tối ưu hóa nguồn cấp tin tức.
+ Normal Fuel Oil tank: Bình dầu nhiên liệu thông thường.
+ Normal Frequency Offset: Tần số bù thường.
...

Post Top Ad