SHM là gì? Ý nghĩa của từ shm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

SHM là gì? Ý nghĩa của từ shm

SHM là gì ?

SHM là “Simple Harmonic Motion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SHM

SHM có nghĩa “Simple Harmonic Motion”, dịch sang tiếng Việt là “Dao động điều hòa đơn giản”.

SHM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHM là “Simple Harmonic Motion”.

Một số kiểu SHM viết tắt khác:
+ Somebody Hit Me: Ai đó đánh tôi.
+ Super Hybrid Mount: Ống kính có đuôi ống dạng siêu lai tạo.
+ Structural Health Monitoring: Theo dõi sức khỏe cấu trúc.
+ Sub Harmonic Mixer: Bộ trộn sóng hài.
+ Sporadic Hemiplegic Migraine: Đau nửa đầu liệt nửa người.
+ Short Hold Mode: Chế độ giữ ngắn.
+ System Hardware Monitor: Giám sát phần cứng hệ thống.
+ Ships Heading Marker: Tàu đánh dấu tiêu đề.
+ Spooky Hockey Mask: Mặt nạ khúc côn cầu ma quái.
+ Safety and Health Manager: Quản lý an toàn và sức khỏe.
+ Shutter Mechanism: Cơ chế màn trập.
+ Safehold Mode: Chế độ an toàn.
+ Shower, Hair, Makeup: Tắm, làm tóc, trang điểm.
...

Post Top Ad