CHN là gì? Ý nghĩa của từ chn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

CHN là gì? Ý nghĩa của từ chn

CHN là gì ?

CHN là “China” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CHN

CHN có nghĩa “China”, dịch sang tiếng Việt là “Trung Quốc” (đất nước, quốc gia).

CHN là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng CHN là “China”.

Một số kiểu CHN viết tắt khác:
+ Chain: Chuỗi.
+ Coalition on Human Needs: Liên minh về nhu cầu của con người.
+ Certified Holistic Nutritionist: Chứng nhận dinh dưỡng toàn diện.
+ Canadian Health Network: Mạng lưới y tế Canada.
+ Community Health Nurse: Y tá cộng đồng.
+ Carbon, Hydrogen, Nitrogen: Carbon, hydro, nitơ.
+ Cancer Hope Network: Mạng lưới hy vọng ung thư.
+ Center for Human Nutrition: Trung tâm dinh dưỡng con người.
...

Post Top Ad