CLG là gì? Ý nghĩa của từ clg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

CLG là gì? Ý nghĩa của từ clg

CLG là gì ?

CLG là “College” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CLG

CLG có nghĩa “College”, dịch sang tiếng Việt là “Trường đại học / cao đẳng”.

CLG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLG là “College”.

Một số kiểu CLG viết tắt khác:
+ Corporate Leadership Group: Nhóm lãnh đạo doanh nghiệp.
+ Cute Little Girl: Cô gái bé bỏng dễ thương.
+ Certified Local Government: Chính quyền địa phương được chứng nhận.
+ Citizens for Legitimate Government: Công dân cho chính phủ hợp pháp.
+ Community Liaison Group: Nhóm liên lạc cộng đồng.
+ Communities and Local Government: Cộng đồng và chính quyền địa phương.
+ Civilian Labor Group: Tập đoàn lao động dân sự.
+ Cabinetized Line Gateway: Cổng dòng tủ.
...

Post Top Ad