CSIB là gì? Ý nghĩa của từ csib - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

CSIB là gì? Ý nghĩa của từ csib

CSIB là gì ?

CSIB là “Combat Service Identification Badge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CSIB

CSIB có nghĩa “Combat Service Identification Badge”, dịch sang tiếng Việt là “Huy hiệu nhận dạng dịch vụ chiến đấu”.

CSIB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSIB là “Combat Service Identification Badge”.

Một số kiểu CSIB viết tắt khác:
+ City Savings and Investment Bank: Ngân hàng tiết kiệm và đầu tư thành phố .
+ Capital Shield Insurance Broker: Công ty môi giới bảo hiểm Capital Shield.
+ Center for Stable Isotope Biogeochemistry: Trung tâm hóa sinh đồng vị ổn định.
+ Customer Service and Information Branch: Chi nhánh thông tin và dịch vụ khách hàng.
...

Post Top Ad