GEOS là gì? Ý nghĩa của từ geos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

GEOS là gì? Ý nghĩa của từ geos

GEOS là gì ?

GEOS là “Geostationary” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GEOS

GEOS có nghĩa “Geostationary”, dịch sang tiếng Việt là “Địa tĩnh”.

GEOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GEOS là “Geostationary”.

Một số kiểu GEOS viết tắt khác:
+ Global Episode Opinion Survey: Khảo sát ý kiến ​​tập toàn cầu.
+ Global, Educational, Opportunities, and Services: Toàn cầu, Giáo dục, Cơ hội, và Dịch vụ.
+ Global Earth Observing System: Hệ thống quan sát trái đất toàn cầu.
+ Geosynchronous Earth Orbit Satellite: Vệ tinh quỹ đạo trái đất không đồng bộ.
+ Geodynamics Experimental Ocean Satellite: Vệ tinh Đại dương Thí nghiệm Địa chất.
+ Graphic Environment Operating System: Hệ điều hành môi trường đồ họa.
+ Geodynamic Experimental Ocean Satellite: Vệ tinh đại dương thí nghiệm địa động lực.
+ Geodetic Earth Observation Satellite: Vệ tinh quan sát trái đất trắc địa.
+ Geodesic Earth Orbiting Satellite: Vệ tinh quỹ đạo trái đất.
...

Post Top Ad