KQI là gì? Ý nghĩa của từ kqi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

KQI là gì? Ý nghĩa của từ kqi

KQI là gì ?

KQI là “Key Quality Indicator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ KQI

KQI có nghĩa “Key Quality Indicator”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số chất lượng chính”.

KQI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KQI là “Key Quality Indicator”.

Một số kiểu KQI viết tắt khác:
+ Keyword Quality Index: Chỉ số chất lượng từ khóa.
...

Post Top Ad