CNAS là gì? Ý nghĩa của từ cnas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

CNAS là gì? Ý nghĩa của từ cnas

CNAS là gì ?

CNAS là “Center for a New American Security” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CNAS

CNAS có nghĩa “Center for a New American Security”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm an ninh mới của Mỹ”.

CNAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNAS là “Center for a New American Security”.

Một số kiểu CNAS viết tắt khác:
+ Certified Nursing Assistant's: Trợ lý điều dưỡng được chứng nhận.
+ Center for North American Studies: Trung tâm nghiên cứu Bắc Mỹ.
+ Commission Nationale d'Action Sociale: Ủy ban hành động xã hội quốc gia.
+ Convergent Nozzle Actuator System: Hệ thống thiết bị truyền động vòi phun hội tụ.
...

Post Top Ad