HESA là gì? Ý nghĩa của từ hesa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

HESA là gì? Ý nghĩa của từ hesa

HESA là gì ?

HESA là “Higher Education Statistics Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HESA

HESA có nghĩa “Higher Education Statistics Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan thống kê giáo dục đại học”.

HESA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HESA là “Higher Education Statistics Agency”.

Một số kiểu HESA viết tắt khác:
+ Harvard Extension Student Association: Hội sinh viên khuyến nông Harvard.
+ Higher Education South Africa: Giáo dục đại học Nam Phi.
+ Highlander Early Start Academy: Học viện khởi nghiệp sớm.
+ Higher Education Support Act: Đạo luật hỗ trợ giáo dục đại học.
+ Higher Education Student Affairs: Giáo dục đại học.
+ Higher Education Sustainability Act: Đạo luật bền vững giáo dục đại học.
...

Post Top Ad