ICCH là gì? Ý nghĩa của từ icch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

ICCH là gì? Ý nghĩa của từ icch

ICCH là gì ?

ICCH là “International Conference Center Hiroshima” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ICCH

ICCH có nghĩa “International Conference Center Hiroshima”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm hội nghị quốc tế Hiroshima” (Nhật Bản).

ICCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICCH là “International Conference Center Hiroshima”.

Một số kiểu ICCH viết tắt khác:
+ Indicator Control Channel: Kênh điều khiển chỉ báo.
+ International Commodities Clearing House: Nhà thanh toán bù trừ hàng hóa quốc tế.
+ International Centre for Circulatory Health: Trung tâm quốc tế về sức khỏe tuần hoàn.
+ International Conference on Clinical Homeopathy: Hội thảo quốc tế về vi lượng đồng căn lâm sàng.
...

Post Top Ad