IPMP là gì? Ý nghĩa của từ ipmp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

IPMP là gì? Ý nghĩa của từ ipmp

IPMP là gì ?

IPMP là “Intellectual Property Management Protection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ IPMP

IPMP có nghĩa “Intellectual Property Management Protection”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo vệ quản lý tài sản trí tuệ”.

IPMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPMP là “Intellectual Property Management Protection”.

Một số kiểu IPMP viết tắt khác:
+ Isopropyl Methylphenol.
+ Integrated Pest Management Program: Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp.
+ Internet Protocol Measurement Protocol: Giao thức đo giao thức Internet.
+ International Project Management Program: Chương trình quản lý dự án quốc tế.
+ I Peed My Pants: Tôi ăn quần của tôi.
+ Integrated Project Management Plan: Kế hoạch quản lý dự án tích hợp.
+ Institute for Participatory Management and Planning: Viện quản lý và lập kế hoạch có sự tham gia.
+ Infrastructure Performance and Maintenance Program: Chương trình bảo trì và hiệu suất cơ sở hạ tầng.
+ Improved Performance Machinery Program: Chương trình máy móc hiệu suất được cải thiện.
+ Internet Performance Measurement Protocol: Giao thức đo lường hiệu suất Internet.
...

Post Top Ad