CTNS là gì? Ý nghĩa của từ ctns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

CTNS là gì? Ý nghĩa của từ ctns

CTNS là gì ?

CTNS là “Cartons” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CTNS

CTNS có nghĩa “Cartons”, dịch sang tiếng Việt là “Thùng giấy” (bao bì, cát tông, giấy cứng).

CTNS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTNS là “Cartons”.

Một số kiểu CTNS viết tắt khác:
+ Containers: Hộp đựng, công-ten-nơ .
+ Certified Telecommunications Network Specialist: Chuyên gia mạng viễn thông được chứng nhận.
...

Post Top Ad