FBP là gì? Ý nghĩa của từ fbp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

FBP là gì? Ý nghĩa của từ fbp

FBP là gì ?

FBP là “Flow-Based Programming” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FBP

FBP có nghĩa “Flow-Based Programming”, dịch sang tiếng Việt là “Lập trình dựa trên dòng chảy”.

FBP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FBP là “Flow-Based Programming”.

Một số kiểu FBP viết tắt khác:
+ Facebook Purity: Độ tinh khiết của Facebook.
+ Final Boiling Point: Điểm sôi cuối cùng.
+ Filtered Back Projection: Lọc lại chiếu.
+ Final Bulk Product: Sản phẩm số lượng lớn cuối cùng.
+ Full Blood Picture: Hình ảnh máu đầy đủ.
+ Foreign Buyer Program: Chương trình người mua nước ngoài.
+ Factory Based Price: Giá xuất xưởng.
...

Post Top Ad