FG là gì? Ý nghĩa của từ fg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

FG là gì? Ý nghĩa của từ fg

FG là gì ?

FG là “Field Goal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FG

FG có nghĩa “Field Goal”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu sân bóng rổ / bóng đá”.

FG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FG là “Field Goal”.

Một số kiểu FG viết tắt khác:
+ Firm Ground - giày đá bóng sân cỏ tự nhiên.
+ Fighter Group: Nhóm chiến đấu.
+ Football Game: Trò chơi bóng đá.
+ Field Goal: Mục tiêu sân bóng đá.
+ Focus Group: Nhóm tập trung.
+ Foreground: Vấn đề xung quanh.
+ Frame Grabber: Khung cài đặt đơn giản.
+ Fiber Glass: Sợi thủy tinh.
+ Fire Giant: Lửa khổng lồ.
+ Floating Gate: Cổng nổi.
+ Frequency Generator: Máy phát tần số.
+ Field Grade: Lĩnh vực lớp.
+ Finished Good: Hoàn thành tốt.
+ Feature Group: Nhóm tính năng.
+ First Gentleman: Quý ông đầu tiên.
+ Future Generation: Thế hệ tương lai.
+ Foreign Government: Chính phủ nước ngoài.
+ Finance Group: Tập đoàn tài chính.
+ Fixed Gain: Tăng cố định.
+ Functional Grade: Lớp chức năng.
+ Force Goals: Mục tiêu lực lượng.
+ Focus Gain: Tập trung đạt được.
+ Fiscal Guidance: Hướng dẫn tài chính.
+ Fat Grin: Nụ cười béo.
...

Post Top Ad