GVWR là gì? Ý nghĩa của từ gvwr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

GVWR là gì? Ý nghĩa của từ gvwr

GVWR là gì ?

GVWR là “Gross Vehicle Weight Rating” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GVWR

GVWR có nghĩa “Gross Vehicle Weight Rating”, dịch sang tiếng Việt là “Xếp hạng Tổng trọng lượng xe”.

GVWR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GVWR là “Gross Vehicle Weight Rating”.

Một số kiểu GVWR viết tắt khác:
+ Gross Vehicle Weight Ratio: Tỷ lệ tổng trọng lượng xe.
...

Post Top Ad