IGV là gì? Ý nghĩa của từ igv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

IGV là gì? Ý nghĩa của từ igv

IGV là gì ?

IGV là “Integrative Genomics Viewer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ IGV

IGV có nghĩa “Integrative Genomics Viewer”, dịch sang tiếng Việt là “Trình xem bộ gen tích hợp”.

IGV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IGV là “Integrative Genomics Viewer”.

Một số kiểu IGV viết tắt khác:
+ Intrathoracic Gas Volume: Thể tích khí xâm nhập.
+ Inlet Guide Vanes: Hướng dẫn đầu vào Vanes.
+ Incremental Growth Vehicle: Xe tăng trưởng gia tăng.
...

Post Top Ad