IMDS là gì? Ý nghĩa của từ imds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

IMDS là gì? Ý nghĩa của từ imds

IMDS là gì ?

IMDS là “International Material Information System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ IMDS

IMDS có nghĩa “International Material Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin tài liệu quốc tế”.

IMDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMDS là “International Material Information System”.

Một số kiểu IMDS viết tắt khác:
+ Industrial Management & Data Systems: Hệ thống dữ liệu & quản lý công nghiệp.
+ Integrated Maintenance Data System: Hệ thống dữ liệu bảo trì tích hợp.
+ Innovative Medical Device Solutions: Giải pháp thiết bị y tế sáng tạo.
+ Intrusion Misuse Detection System: Hệ thống phát hiện lạm dụng xâm nhập.
+ Integrated Maintenance Delivery System: Hệ thống phân phối bảo trì tích hợp.
...

Post Top Ad