LDN là gì? Ý nghĩa của từ ldn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

LDN là gì? Ý nghĩa của từ ldn

LDN là gì ?

LDN là “London” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LDN

LDN có nghĩa “London”, dịch sang tiếng Việt là “Luân Đôn” - thủ đô nước Anh.

LDN là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng LDN là “London”.

Một số kiểu LDN viết tắt khác:
+ Lazy Do Nothing: Lười biếng không làm gì cả.
+ Logical Device Name: Tên thiết bị hợp lý.
+ Local Distribution Network: Mạng lưới phân phối địa phương.
+ Licensed Dietician / Nutritionist: Chuyên gia dinh dưỡng có giấy phép.
+ Long Distance Network: Mạng đường dài.
+ Listed Directory Number: Số thư mục được liệt kê.
+ Local Distinguished Name: Tên địa phương.
+ Lesser-Developed Nation: Quốc gia kém phát triển.
+ Leading Directory Number: Số thư mục hàng đầu.
...

Post Top Ad