FRC là gì? Ý nghĩa của từ frc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

FRC là gì? Ý nghĩa của từ frc

FRC là gì ?

FRC là “Functional Residual Capacity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FRC

FRC có nghĩa “Functional Residual Capacity”, dịch sang tiếng Việt là “Dung tích cặn chức năng”.

FRC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRC là “Functional Residual Capacity”.

Một số kiểu FRC viết tắt khác:
+ Fire Retardant Clothing: Quần áo chống cháy.
+ Family Resource Center: Trung tâm nguồn lực gia đình.
+ Federal Resource Center: Trung tâm tài nguyên liên bang.
+ Field Reversed Configuration: Cấu hình trường đảo ngược.
+ Full Retail Competition: Cạnh tranh bán lẻ đầy đủ.
+ French Red Cross: Hội chữ thập đỏ Pháp.
+ Federal Records Center: Trung tâm hồ sơ liên bang.
+ Fiber Reinforced Composite: Sợi tổng hợp cốt sợi.
+ Federal Radio Commission: Ủy ban phát thanh liên bang.
+ Flight Research Center: Trung tâm nghiên cứu chuyến bay.
+ Facility Responsible Centre: Trung tâm chịu trách nhiệm cơ sở.
+ Frequency Response Curve: Đường cong đáp ứng tần số.
+ Fathers Raising Children: Cha nuôi dạy con.
+ Family Rehabilitation Centre: Trung tâm phục hồi chức năng gia đình.
+ Forest Resources and Conservation: Tài nguyên và bảo tồn rừng.
+ Federal Regional Center: Trung tâm khu vực liên bang.
+ Fixed Rate Credit: Tín dụng có lãi suất cố định.
+ Force Reconnaissance Company: Công ty trinh sát lực lượng.
+ Federal Radiation Council: Hội đồng bức xạ liên bang.
+ Final Reproducible Copy: Bản sao sao chép cuối cùng.
+ Full Route Clearance: Giải phóng mặt bằng toàn tuyến.
+ Fleet Response Concept: Hạm đội Phản ứng Khái niệm.
+ Franchise Relations Committee: Ban quan hệ nhượng quyền.
+ Federal Response Center: Trung tâm phản ứng liên bang.
+ Facility Review Committee: Ủy ban đánh giá cơ sở.
+ Functional Requirements Committee: Ban yêu cầu chức năng.
+ Federal Retirement Calculator: Máy tính hưu trí liên bang.
+ Fixed Replacement Cache: Đã sửa lỗi Cache thay thế.
+ Funding Resource Code: Mã nguồn tài trợ.
+ Failure Rate of Components: Tỷ lệ thất bại của các thành phần.
+ French Riviera Club: Câu lạc bộ Pháp.
+ Federal Reserve Council: Hội đồng dự trữ liên bang.
+ Frame Relay Capabilities: Khả năng chuyển tiếp khung.
+ Fleet Readiness Command: Hạm đội sẵn sàng.
...

Post Top Ad