FUTA là gì? Ý nghĩa của từ futa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

FUTA là gì? Ý nghĩa của từ futa

FUTA là gì ?

FUTA là “Federal Unemployment Tax Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FUTA

FUTA có nghĩa “Federal Unemployment Tax Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật thuế thất nghiệp liên bang” (đạo luật của Hoa Kỳ).

FUTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FUTA là “Federal Unemployment Tax Act”.

Một số kiểu FUTA viết tắt khác:
+ Phương Trang - tên công ty cổ phần xe khách.
+ Futanari (tiếng Nhật): lưỡng tính.
+ Federal University of Technology, Akure: Đại học Công nghệ Liên bang Akure (đất nước Nigeria).
...

Post Top Ad