GBP là gì? Ý nghĩa của từ gbp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

GBP là gì? Ý nghĩa của từ gbp

GBP là gì ?

GBP là “Pound sterling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GBP

GBP có nghĩa “Pound sterling”, dịch sang tiếng Việt là “bảng Anh” (đơn vị tiền tệ chính thức của vương quốc Anh), GBP là mã ISO.

GBP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GBP là “Pound sterling”.

Một số kiểu GBP viết tắt khác:
+ Green Business Park: Khu kinh doanh xanh.
+ Global Business Plan: Kế hoạch kinh doanh toàn cầu.
+ Gastric Bypass: Bỏ qua dạ dày.
+ Gain-Bandwidth Product: Sản phẩm tăng băng thông.
+ Good Business Practice: Thực hành kinh doanh tốt.
+ Global Best Practice: Thực hành tốt nhất toàn cầu.
+ Group Buffer Pool: Nhóm đệm nhóm.
+ Gun Buyback Program: Chương trình mua lại súng.
+ Gravity Based Penalty: Trọng lực dựa trên hình phạt.
+ Global Buffer Pool: Bể đệm toàn cầu.
+ Generalized Belief Propagation: Tuyên truyền niềm tin tổng quát.
+ General Building Plan: Quy hoạch chung.
+ Global Backprojection: Phản hồi toàn cầu.
...

Post Top Ad