ILA là gì? Ý nghĩa của từ ila - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

ILA là gì? Ý nghĩa của từ ila

ILA là gì ?

ILA là “Image Light Amplifier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ILA

ILA có nghĩa “Image Light Amplifier”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ khuếch đại ánh sáng hình ảnh”.

ILA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ILA là “Image Light Amplifier”.

Một số kiểu ILA viết tắt khác:
+ International Language Academy: Học viện ngôn ngữ quốc tế.
+ International Law Association: Hiệp hội luật quốc tế.
+ Institute for Legislative Action: Viện hành động lập pháp.
+ I Love Anime: Tôi yêu anime.
+ Integrated Language Arts: Ngữ văn tích hợp.
+ Interlocal Agreement: Hiệp định liên địa phương.
+ Idaho Library Association: Hiệp hội Thư viện Idaho.
+ International Listening Association: Hiệp hội nghe quốc tế.
+ Individual Learning Account: Tài khoản học tập cá nhân.
+ Independent Living Apartment: Chung cư sống độc lập.
+ Institutional Locksmiths Association: Hiệp hội thợ khóa tổ chức.
+ Internet Library Association: Hiệp hội thư viện Internet.
+ International Llama Association: Hiệp hội quốc tế.
+ Independent Logistics Assessment: Đánh giá hậu cần độc lập.
+ In Line Amplifier: Bộ khuếch đại nội tuyến.
+ I Love America: Tôi yêu nước Mĩ.
+ International Lending Agency: Cơ quan cho vay quốc tế.
+ I Love Acronyms: Tôi yêu từ viết tắt.
+ Iterative Logic Array: Mảng logic lặp.
+ Instrument Landing Approach: Phương pháp tiếp cận dụng cụ.
+ International Lifestyle Association: Hiệp hội lối sống quốc tế.
+ Integrated Logistics Assessment: Đánh giá hậu cần tích hợp.
+ I Laughed Audibly: Tôi đã cười.
+ Inadvertent Launch Analyses: Phân tích khởi động vô ý.
+ Integrated Line Amplifier: Bộ khuếch đại dòng tích hợp.
+ Integrated Lens Antenna: Anten thấu kính tích hợp.
...

Post Top Ad