GCH là gì? Ý nghĩa của từ gch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

GCH là gì? Ý nghĩa của từ gch

GCH là gì ?

GCH là “Gas Central Heating” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GCH

GCH có nghĩa “Gas Central Heating”, dịch sang tiếng Việt là “Khí đốt sưởi ấm trung tâm”.

GCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCH là “Gas Central Heating”.

Một số kiểu GCH viết tắt khác:
+ Gold Card Holder: Chủ thẻ vàng.
+ Grant Channel: Kênh cấp.
+ Green Color Histogram: Biểu đồ màu xanh.
+ Gas Collection Header: Tiêu đề thu khí.
+ Great Central Hotel: Khách sạn lớn miền trung.
...

Post Top Ad