HOD là gì? Ý nghĩa của từ hod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

HOD là gì? Ý nghĩa của từ hod

HOD là gì ?

HOD là “Head Of Department” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HOD

HOD có nghĩa “Head Of Department”, dịch sang tiếng Việt là “Trưởng Bộ phận”.

HOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOD là “Head Of Department”.

Một số kiểu HOD viết tắt khác:
+ Home Office Delivery: Giao hàng tận nhà.
+ House Of Delegates: Hạ nghị viện.
+ Head Of Delegation: Dẫn đầu phái đoàn.
+ Heat On Demand: Nhiệt theo yêu cầu.
+ Host On Demand: Máy chủ theo yêu cầu.
+ Hypertrophic Osteodystrophy: Loạn dưỡng xương phì đại.
+ Hurt On Duty: Làm nhiệm vụ.
+ Historic Ordnance Disposal: Xử lý lịch sử.
+ Home Owners Dues: Chủ nhà.
+ Higher Order Differential: Chênh lệch bậc cao.
+ Home Office Day: Ngày văn phòng tại nhà.
+ Hand Off Delay: Trì hoãn.
...

Post Top Ad