MRG là gì? Ý nghĩa của từ mrg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

MRG là gì? Ý nghĩa của từ mrg

MRG là gì ?

MRG là “Merge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MRG

MRG có nghĩa “Merge”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp nhất”.

MRG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRG là “Merge”.

Một số kiểu MRG viết tắt khác:
+ Management Research Group: Nhóm nghiên cứu quản lý.
+ Minority Rights Group International.
+ Minimum Revenue Guarantee: Đảm bảo doanh thu tối thiểu.
+ Main Reduction Gear: Thiết bị giảm tốc chính.
+ Mechanical Rubber Goods: Hàng cao su cơ khí.
+ Music Research Group: Nhóm nghiên cứu âm nhạc.
+ Medical Reform Group: Nhóm cải cách y tế.
+ Metal Reinforced Gasket: Kim loại gia cường.
+ Movement Requirements Generator: Yêu cầu chuyển động Máy phát điện.
+ Marketing Results Group: Nhóm kết quả tiếp thị.
+ Mountain Rescue Group: Nhóm cứu hộ núi.
+ Medium Range aircraft: Máy bay tầm trung.
+ Multiple Range Gate: Cổng nhiều phạm vi.
+ Material Review Group: Nhóm đánh giá tài liệu.
+ Market Risk Group: Nhóm rủi ro thị trường.
+ Message Routing Guides: Hướng dẫn định tuyến tin nhắn.
...

Post Top Ad