MRQ là gì? Ý nghĩa của từ mrq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

MRQ là gì? Ý nghĩa của từ mrq

MRQ là gì ?

MRQ là “Most Recent Quarter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MRQ

MRQ có nghĩa “Most Recent Quarter”, dịch sang tiếng Việt là “Quý gần đây nhất”.

MRQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRQ là “Most Recent Quarter”.

Một số kiểu MRQ viết tắt khác:
+ Minimum Release Quantity: Số lượng phát hành tối thiểu.
+ Minimum Reportable Quantity: Số lượng báo cáo tối thiểu.
+ Mileage Rate Query: Truy vấn tỷ lệ số dặm.
...

Post Top Ad