SMFH là gì? Ý nghĩa của từ smfh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

SMFH là gì? Ý nghĩa của từ smfh

SMFH là gì ?

SMFH là “Shaking My Freaking Head” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SMFH

SMFH có nghĩa “Shaking My Freaking Head”, dịch sang tiếng Việt là “Lắc đầu” (hình thức lịch sự của Shaking My F**king Head).

SMFH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMFH là “Shaking My Freaking Head”.

Một số kiểu SMFH viết tắt khác:
...

Post Top Ad