RIF là gì? Ý nghĩa của từ rif - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

RIF là gì? Ý nghĩa của từ rif

RIF là gì ?

RIF là “Reading Is Fundamental” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RIF

RIF có nghĩa “Reading Is Fundamental”, dịch sang tiếng Việt là “Đọc là căn bản”.

RIF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RIF là “Reading Is Fundamental”.

Một số kiểu RIF viết tắt khác:
+ Reduction In Force: Giảm hiệu lực.
+ Repeated Implantation Failure: Thất bại lặp đi lặp lại.
+ Routing Information Field: Trường thông tin định tuyến.
+ Random Interesting Facts: Sự kiện thú vị ngẫu nhiên.
+ Rule Interchange Format: Định dạng trao đổi quy tắc.
+ Reading Is Fun: Đọc sách là niềm vui.
+ Reduced Injury Factor: Giảm yếu tố chấn thương.
+ Realistic Imitation Firearm: Súng giả thật.
+ Radar Interface: Giao diện Radar.
+ Room Inventory Form: Mẫu phòng tồn kho.
+ Resource Interchange Format: Định dạng trao đổi tài nguyên.
+ Rate Input Form: Tỷ lệ hình thức đầu vào.
+ Radiation-Induced Fault: Lỗi do bức xạ.
+ Refit Industrial Facility: Tái trang bị cơ sở công nghiệp.
...

Post Top Ad