MTPD là gì? Ý nghĩa của từ mtpd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

MTPD là gì? Ý nghĩa của từ mtpd

MTPD là gì ?

MTPD là “Metric Tons Per Day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MTPD

MTPD có nghĩa “Metric Tons Per Day”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn mét mỗi ngày”.

MTPD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTPD là “Metric Tons Per Day”.

Một số kiểu MTPD viết tắt khác:
+ Matsushita Toshiba Picture Display: Màn hình hiển thị hình ảnh Toshiba của Matsushita.
+ Maximum Tolerable Period of Disruption: Thời gian gián đoạn tối đa cho phép.
...

Post Top Ad