RQ là gì? Ý nghĩa của từ rq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

RQ là gì? Ý nghĩa của từ rq

RQ là gì ?

RQ là “Request” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RQ

RQ có nghĩa “Request”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu”.

RQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RQ là “Request”.

Một số kiểu RQ viết tắt khác:
+ Research Question: Câu hỏi nghiên cứu.
+ Respiratory Quotient: Hô hấp hô hấp.
+ Reportable Quantity: Số lượng báo cáo.
+ Requisition: Yêu cầu.
+ Requalification: Yêu cầu.
+ Risk Quotient: Chỉ số rủi ro.
+ Relative Quantity: Số lượng tương đối.
+ Regimental Quartermaster: Trung đoàn trưởng.
+ Right Quick: Phải nhanh.
+ Reference Quarterly: Tài liệu tham khảo hàng quý.
+ Rice Queen: Nữ hoàng gạo.
+ Quantization Rate: Tỷ lệ lượng tử hóa.
+ Representation Quality: Chất lượng đại diện.
...

Post Top Ad