UME là gì? Ý nghĩa của từ ume - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

UME là gì? Ý nghĩa của từ ume

UME là gì ?

UME là “Universal Music Enterprises” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ UME

UME có nghĩa “Universal Music Enterprises”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp âm nhạc toàn cầu ” - một phần danh mục của Universal Music Group (tập đoàn âm nhạc toàn cầu của Mỹ).

UME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UME là “Universal Music Enterprises”.

Một số kiểu UME viết tắt khác:
+ Ume: cây mai (trong tiếng Nhật).
+ U mê.
...

Post Top Ad