UND là gì? Ý nghĩa của từ und - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

UND là gì? Ý nghĩa của từ und

UND là gì ?

UND là “Underground” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ UND

UND có nghĩa “Underground”, dịch sang tiếng Việt là “Thế giời ngầm”.

UND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UND là “Underground”.

Một số kiểu UND viết tắt khác:
+ University of Notre Dame: Đại học Notre Dame.
+ University of North Dakota: Đại học Bắc Dakota.
+ Undetermined: Không xác định.
+ Undo: Hoàn tác.
...

Post Top Ad