V1 là gì? Ý nghĩa của từ v1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

V1 là gì? Ý nghĩa của từ v1

V1 là gì ?

V1 là “Version 1” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ V1

V1 có nghĩa “Version 1”, dịch sang tiếng Việt là “Phiên bản thứ nhất”.

V1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng V1 là “Version 1”.

Một số kiểu V1 viết tắt khác:
+ Volume 1: Tập một.
+ Vol.1 (Volume 1): phần một (tương tự nghĩa với từ phía trên).
...

Post Top Ad