ZUCC là gì? Ý nghĩa của từ zucc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

ZUCC là gì? Ý nghĩa của từ zucc

ZUCC là gì ?

ZUCC là “Mark Zuckerberg” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ZUCC

ZUCC có nghĩa “Mark Zuckerberg”, tên của nhà đồng sáng lập và lãnh đạo trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook.

ZUCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZUCC là “Mark Zuckerberg”.

Một số kiểu ZUCC viết tắt khác:
+ Zhejiang University City College: Đại học thành phố Chiết Giang (Trung Quốc).
...

Post Top Ad