ASAP là gì? Ý nghĩa của từ asap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

ASAP là gì? Ý nghĩa của từ asap

ASAP là gì ?

ASAP là “As Soon As Possible” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ASAP

ASAP có nghĩa “As Soon As Possible”, dịch sang tiếng Việt là “Sớm nhất có thể”, “Càng sớm càng tốt”.

ASAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASAP là “As Soon As Possible”.

Một số kiểu ASAP viết tắt khác:
+ Always Say A Prayer: Luôn luôn nói một lời cầu nguyện.
+ Army Substance Abuse Program: Chương trình lạm dụng chất gây nghiện của quân đội.
+ As Small As Possible: Càng nhỏ càng tốt.
+ Aviation Safety Action Program: Chương trình hành động an toàn hàng không.
+ As Sustainable As Possible: Bền vững nhất có thể.
+ Aggregate Server Access Protocol: Giao thức truy cập máy chủ tổng hợp.
+ Alcohol Safety Action Program: Chương trình hành động về an toàn rượu.
+ American Society for Automation in Pharmacy: Hiệp hội tự động hóa dược phẩm Hoa Kỳ.
+ Atypical Small Acinar Proliferation: Sự tăng sinh Acinar nhỏ không điển hình.
+ As Safe As Possible: An toàn nhất có thể.
+ Australian Science Archives Project: Dự án Lưu trữ Khoa học Úc.
+ Advanced Strategic Art Program: Chương trình nghệ thuật chiến lược nâng cao.
+ American Society for Adolescent Psychiatry: Hiệp hội tâm thần học vị thành niên Mỹ.
+ Aviation Safety Action Partnership: Quan hệ đối tác hành động an toàn hàng không.
+ Aging Service Access Point: Điểm truy cập dịch vụ lão hóa.
...

Post Top Ad