CBP là gì? Ý nghĩa của từ cbp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

CBP là gì? Ý nghĩa của từ cbp

CBP là gì ?

CBP là “Customs and Border Protection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CBP

CBP có nghĩa “Customs and Border Protection”, dịch sang tiếng Việt là “Hải quan và Bảo vệ Biên giới” (chính phủ Mỹ).

CBP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CBP là “Customs and Border Protection”.

Một số kiểu CBP viết tắt khác:
+ Contention-Based Protocol: Giao thức dựa trên sự tham gia.
+ US Customs and Border Protection: Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.
+ Chiropractic Biophysics: Sinh lý học Chiropractic.
+ Canadian Business Patterns: Mô hình kinh doanh Canada.
+ CREB-Binding Protein: Protein liên kết CREB.
+ Chorleywood Bread Process: Quy trình làm bánh mì Chorleywood.
+ Central Bank of Paraguay: Ngân hàng trung ương Paraguay.
+ Certified Bodytalk Practitioner: Chứng nhận hành nghề Bodytalk.
+ Complete Blood Picture: Công thức máu toàn bộ.
+ Chronic Benign Pain: Đau lành tính mãn tính.
+ Case-Based Planning: Lập kế hoạch dựa trên trường hợp.
+ Capability Based Planning: Lập kế hoạch dựa trên khả năng.
...

Post Top Ad