DAS là gì? Ý nghĩa của từ das - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

DAS là gì? Ý nghĩa của từ das

DAS là gì ?

DAS là “Direct Attached Storage” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DAS

DAS có nghĩa “Direct Attached Storage”, dịch sang tiếng Việt là “Lưu trữ đính kèm trực tiếp”.

DAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAS là “Direct Attached Storage”.

Một số kiểu DAS viết tắt khác:
+ Distributed Antenna System: Hệ thống ăng ten phân tán.
+ Department of Administrative Services: Sở dịch vụ hành chính.
+ Data Acquisition System: Hệ thống thu thập dữ liệu.
+ Days After Sowing: Ngày sau khi gieo.
+ Data Analysis System: Hệ thống phân tích dữ liệu.
+ Defensive Aids System: Hệ thống hỗ trợ phòng thủ.
+ Deputy Assistant Secretary: Phó trợ lý thư ký.
+ Dorsal Acoustic Stria: Mặt lưng âm thanh.
+ Dyadic Adjustment Scale: Thang đo điều chỉnh Dyadic.
+ Diversified Agency Services: Dịch vụ đại lý đa dạng.
+ Differential Ability Scales: Cân khả năng khác biệt.
+ Distributed Authentication Service: Dịch vụ xác thực phân tán.
+ Distributed Aperture System: Hệ thống khẩu độ phân tán.
+ Data Analysis Software: Phần mềm phân tích dữ liệu.
+ Designated Alteration Station: Chỉ định trạm thay đổi.
+ Data Access Server: Máy chủ truy cập dữ liệu.
...

Post Top Ad